9.3

 +31-(0)26-3830752
 +31-(0)6-46332716
info@fijneduitsewijnen.nl    

 

Privacybeleid Fijne Duitse Wijnen

 

Algemeen

Note: deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018 (versie 2.0). De inhoud is in overeenstemming gebracht met de Europese Privacywet die ingaat op 25 mei 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Tevens dat wij bepaalde gegevens van u moeten delen met derden om er bijvoorbeeld voor  zorg te dragen dat u kunt betalen en de producten kunt ontvangen. Zo snapt u precies hoe wij werken en hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben beveiligd.

Transparantie en accountability zijn de twee sleutelwoorden van de nieuwe wetgeving. Als Wijnhandel en Import Fijne Duitse Wijnen zijn wij verplicht open te zijn over de persoonsgegevens die worden verzameld en wat wij daarmee doen. Wij moeten aan kunnen aantonen dat onze beveiligingsmaatregelen op orde zijn. Een datalek is natuurlijk nooit voor 100% te voorkomen, maar daar gaat de wetgeving ook niet van uit. Mocht dat dan toch gebeuren, dan moeten wij bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens (AP)) kunnen aantonen dat onze beveiliging en gegevensadministratie op orde zijn.

In dit document doen wij uit de doeken hoe ons privacybeleid, en daarmee de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, is ingericht. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens die wij verzamelen, de verplichtingen die dit met zich meebrengt en andere partijen waar wij noodzakelijkerwijs uw persoonlijke gegevens moeten delen, bijvoorbeeld serviceverlening ihkv verzenden producten en nieuwsbrief met informatie en aanbiedingen. Wij verzamelen uw persoonlijk gegevens niet, maar hebben wel bepaalde gegevens nodig om de overeenkomst die wij hebben, bijvoorbeeld producten bestellen, betalen en verzenden, uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld ook een leeftijdscontrole kan deel uit maken van vragen om persoonlijke gegevens omdat hieraan een wettelijke verplichting kleeft (verkoop alcoholische dranken aan minderjarigen. 

U heeft te allen tijde het recht om u eigen persoonsgegevens bij ons op te vragen, te laten corrigeren of verwijderen. Dit doen wij binnen een termijn van een maand.

Relevante begrippen

Verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerkingsverantwoordelijke is volgens de (EU) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) degene die het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt. Met andere woorden, de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt waarom er persoonsgegevens worden verzameld en hoe dat dan gebeurt. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging van persoonsgegevens ligt bij het desbetreffende bedrijf. De persoongegevens mogen niet verzameld worden met als doel deze beschikbaar te stellen aan derden.

Verwerker. De verwerker is een externe, aparte partij en dus niet, bijvoorbeeld, een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker krijgt opdracht om voor het doel dat door de verwerkingsverantwoordelijke is bepaald persoonsgegevens te verwerken. Zij mogen uitsluitend persoonsgegevens inzien en verwerken indien dit nodig is voor de uitvoering van bepaalde noodzakelijke werkzaamheden. Deze persoonsgegevens mogen niet worden verzameld en beschikbaar gesteld aan derden.   

Ons gebruik van verzamelde gegevens en beveiliging

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Wijnhandel en Import Fijne Duitse Wijnen, hierna af te korten als FDW. U dient zich ervan bewust te zijn dat FDW niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Tevens hebben wij niet tot doel om gegevens te verzamelen, maar louter om er gebruik van te maken om u service te verlenen (uitvoering overeenkomst). Door gebruik te maken van onze services geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Er is door ons zoveel mogelijk getoetst of andere sites, waar wij u gegevens aan verstrekken, bijv. ten behoeve van verzending producten of betaling, voldoen aan de AVG. Echter, dezerzijds wordt ervan uitgegaan dat op 25 mei 2018 nog niet ieder bedrijf klaar is met de AVG en dat ook bepaalde begrippen en daarmee afspraken en documenten met andere partijen aan verandering onderhevig zullen zijn. Vanwege de verplichting binnen de EU en mogelijke sancties zal dit naar verwachting in de komende maanden wel het geval zijn. In ieder geval zijn wij in gesprek met bedrijven die uw persoonlijk gegevens noodzakelijkerwijze nodig hebben!

FDW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar (beveiligde/HTTPS) website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens die zijn gecommuniceerd via e-mail (webmail) staan op een e-mailserver onder beheer van de websitebouwer firma Wux-Development. Daarmee hebben wij een Verwerkersovereenkomst gemaakt om gte waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in handen van derden komen. Tijdens het werken met de webmail via onze zakelijk computer worden uw persoonlijk gegevens afgeschermd door een firewall/virusscanner. De computer en applicaties zijn beveiligd door de bekende beveiligingssoftware bedrijf McAfee via het programma LiveSafe.

Indien u via onze website met ons in contact komt is er een point-to-point beveiligde verbinding (HTTPS) voor het bekijken van informatie en het doen van bestellingen en betalingen. Mogelijke hard-copies die worden uitgeprint met uw persoonlijke gegevens worden door de papiersnipperaar vernietigd. Echter, de Fiscus verplicht ons om facturen van de producten die u bij ons heeft gekocht 7jr. in ons bezit te houden. Deze gegevens zijn gedigitaliseerd en worden bewaard op de zakelijke computer. Deze is beveiligd met passwords. Tevens worden facturen als hard copy bewaard in ordners Op een gegevensdrager (memory stick) worden back-ups gemaakt van ons boekhoud- en voorraadsysteem en daarmee ook uw facturen. Deze is beveiligd tegen inzien door derden. Ons personeel is geïndoctrineerd om uw persoonlijke gegevens goed af te schermen om te voorkomen dat onbevoegden hiermee in aanraking kunnen komen.

Ons WIFI-netwerk is beveiligd via WPA-2-standaard en niet openbaar en er zit geen hotspot aan gekoppeld. Verder worden de diensten van Google Analytics gebruikt om onderzoek te doen naar het surf-gedrag van mensen, maar deze zijn geanonimiseerd.

Andere bedrijven die bepaalde persoonsgegevens gebruiken om u van dienst te zijn

Firma Wux-Development – ontwerper website FDW (onderhoud website/aanpassingen/installeren van nieuwe voorzieningen). Dit is vastgelegd in een verwerkingsdocument.

DpD pakketdienst – voor het verzenden van pakketten met producten (naam/adres/telefoonnummer/e-mailadres). Zij zijn verwerkingsverantwoordelijke en dus verantwoordelijk voor de beveiliging uw persoonsgegevens die door ons ter beschikking worden gesteld.

Vinologix – dit bedrijf regelt de verpakking van de wijnen en verzendrechten bij DpD. Zij kunnen via DpD bepaalde persoonsgegevens van u inzien indien dit nodig is voor het leveren van diensten. Zij factureren FDW aan de hand van de omvang van de verzenddozen en waar ze zijn afgeleverd. Bij calamiteiten, zoals breuk, wordt FDW ingelicht over de schade, het verzendnummer en naam en adres. Het eea om u hierover te informeren en de te volgen procedure.  

Mollie – dit is een bedrijf die financiële transacties van u verwerkt indien u bestelt via onze website en aangegeven heeft via iDeal, Sofortbanking, etc. te betalen. Indien u de keuze heeft gemaakt om via IBAN te betalen komt het rechtstreeks op onze bankrekening via uw eigen bank. De gegevens die Mollie krijgt te zien krijgen via ons zijn het ordernummer en totaalbedrag. Voor de rest zijn zij verwerkerverantwoordelijk voor andere gegevens die zij van u bezitten en via de betalingssystemen, zoals bijvoorbeeld iDeal, verkrijgen.

Mailchimp – verzending e-mails naar ingeschreven (potentiële) klanten van de nieuwsbrief. Uw e-mailadres zit daar in lijst die is bedoeld om onze nieuwsbrief te versturen zonder dat bepaalde organisaties of providers dit zien als spam. Wij versturen per keer honderden e-mails en dit wordt regelmatig gedetecteerd als spam en/of ons e-mailadres wordt door sommige providers geblokkeerd. Indien u niet meer van Mailchimps diensten gebruik wenst te maken is het altijd mogelijk om aan te geven dat u dat niet meer wilt. Kortom, u kunt zich gemakkelijk afmelden bij Mailchimp en ook wij krijgen deze afmelding te zien en verwijderen u direct uit de database en website. 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u bij ons producten bestelt en/of zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt er gevraagd om een e-mailadres op te geven. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van de nieuwsbrief dan kunt u onderaan de nieuwsbrief  op “Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?” klikken en dan wordt uw e-mailadres verwijderd. Bij andere diensten, zoals bestellen producten, worden uw persoonlijke gegevens gevraagd om ervoor zorg te dragent er gevraagd een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om u ten dienste te zijn c.q. service te verlenen. U kunt vragen om u persoonsgegevens uit de database te verwijderen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van de firma Wux-Development of een andere voornoemde bedrijf of organisatie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op gehoste  beveiligde servers van de Firma Wux-Development. De website van FDW is HTTPS. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen de klant en ons (vice versa) beveiligd is. Dit is vooral van belang als het  gaat over bankgegevens en transacties.

Cookies

Wij verzamelen geen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Onze website maakt geen gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt dus niet overgebracht naar eigen beveiligde servers van FDW of die van een derde partij.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op bepaalde websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Onze website maakt geen gebruik van cookies!

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De vennoten en ondersteuners van FDW zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en worden geïndroctineerd om dit te waarborgen

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website, wettelijk opgelegde verplichtingen en gebruikte ICT-omgeving. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze zaken, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

1) Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief.

2) Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

3) Aanpassen/uitschrijven communicatie

4) Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Ernstige datalekken

Ter voorkoming van het lekken van uw persoonsgegevens wordt op regelmatige basis beveiligingschecks gehouden in de vorm van een audit. Ernstige datalekken worden worden overwijld ter kennis gebracht van de Autoriteit Persoonsgegevens (meldloket datalekken).

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Wijnhandel en Import Fijne Duitse Wijnen (KvKnr.: 73648728)
Beveiligings Verantwoordelijke/Functionaris Gevensbescherming (FG) is M.J.A. Zaal-Hesselmans (vennoot FDW)

Gemertstraat 21, 6844 HD Arnhem
0031-(0)263830752/0031-(0)646332716
info@fijneduitsewijnen.nl

De flessen wijn zijn op je bestelbon geplaatst.